Välj en sida

Att sätta upp sunda mål för sin hälsa som är i linje med ens hjärta kräver lite extra eftertanke och är inte alltid det enklaste att göra.

För många är det en självklarhet att planera och skapa förutsättningar för det liv man vill leva inkluderar att sätta upp mål och strategier som bygger den vardag man vill ha.

Sätt mål med SMART som koncept!

Det finns inga regler för hur du ska göra när du målsätter dig men det finns en formel som är väl beprövad. Den kallas för S.M.A.R.T

S – Specifik: Du måste veta exakt vad du vill, annars kommer du inte dit.

M – Mätbar: Sätt delmål så att du vet att du är på väg.

A – Accepterad: Glöm inte att det är dina mål som skall uppnås, ingen annans.

R – Realistisk: Med utgångspunkt från dina förutsättningar.

T – Tidsatt: Du vet vad och varför du ska nå ditt mål, men när ska det vara gjort?

Sätt mål för din kost också!

Varför inte gå ut hårt redan nu i januari som ju också gynnar din plånbok med en enkel, sund och hälsosam kost som ger dig ett försprång för hela året.